Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Các điều khoản và điềukiện

"Chúng ta"hay "chúng tôi" có nghĩa là bất kỳ công ty con, chi nhánh và công ty liênkết nào của Lee Kum Kee (sau đây được gọi chung là "Công ty"). Vui lòngđọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này vì chúng cho phép việc bạn sử dụng trangmạng này (Trang web). Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràngbuộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điềukhoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này. Các điềukhoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng. .

2.Đăng ký

a) Bạn có thể được yêu cầuđăng ký với chúng tôi để truy cập các phần nhất định của Trang web (Cổngphụ). Nơi bạn được yêu cầu đăng ký:

i. Bạn phảicung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất;và

ii. bạn phải ghi nhớ bất kỳ tên người dùng và mậtkhẩu nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn; và

iii. bạn chophép chúng tôi giả sử rằng bất kỳ người nào sử dụng Trang web với tênngười dùng và mật khẩu của bạn là bạn hoặc người được ủy quyền để hoạtđộng thay bạn.

b. Bạn phải chấp nhận nhậnrằng việc bạn sử dụng một số Cổng phụ có thể được điều chỉnh bởi các điềukhoản và điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báophù hợp và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó:

i. sẽ ápdụng cho việc sử dụng Cổng phụ của bạn ngoài các Điều khoản Sử dụng này;và

ii. sẽ chiếm ưu thế hơn các Điều khoản Sử dụngnày trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào.

3.Dịch vụ 

a) Bạn phảichấp nhận rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và có hoặckhông cần thông báo:

i. thay đổi Trang web hoặc bấtkỳ phần nào của Trang web (bao gồm bất kỳ Cổng phụ nào mà bạn được yêu cầuđăng ký); và 

ii. sửa đổi hoặc ngừng Trangweb này, bất kỳ phần nào của Trang web và các dịch vụ có sẵn trên đó màkhông cần thông báo.

4. Nội dung trangweb

a)  Bạn phải chấpnhận rằng Nội dung trên Trang web tuân theo bản quyền và có thể là cácquyền sở hữu trí tuệ khác (Quyền sở hữu trí tuệ). Trừ khi bạn được phápluật cho phép rõ ràng, bạn không được tự mình tham gia hay cho phép bất kỳngười nào khác:

i. bán hàng, tái sản xuất,phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn công khai, chuẩn bị các tác phẩmphát sinh dựa trên, đăng lại hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào theo bất kỳcách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào mà không có sựđồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc là

ii. sửdụng bất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môitrường máy tính được kết nối mạng cho bất kỳ mục đích nào; hoặc là

iii. đảo ngược sự sắp đặt bất kỳ Nội dung nào baogồm phần mềm có thể tải xuống; hoặc là

iv. nếu khôngthì vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào trong việc sử dụngTrang web hoặc bất kỳ Nội dung nào.

b) Bạn khônglàm gì hay liên quan đến Trang web sẽ chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trítuệ nào cho bạn hoặc cấp phép cho bạn thực hiện bất kỳ Quyền sở hữu trítuệ nào trừ khi điều này được tuyên bố rõ ràng.

5. Bạn Cam kết Không Sử dụng Trangweb để:

a) tải lên, đăng bài, gửiemail, chào hàng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền(hay là ko sở hữu độc quyền, hợp đồng hoặc ủy thác) để truyền tải hoặcnhững điều bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, âm hiểm, phỉbáng hoặc nếu không thì phản đối;;

b) imạo danhbất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bằng cách truyền tải những Nội dung giảmạo hoặc thao túng thông qua việc sử dụng bất kỳ Dịch vụnào;

c) tải lên, đăng bài, gửi email, chào hàng hoặctruyền tải bất kỳ Nội dung nào mà vi phạm bất kỳ quyền sở hữu độc quyềnhoặc quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm mà không giới hạn, bằng sáng chế,nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền của bất kỳ bênnào;

d) tải lên, đăng bài, gửi email, chào hàng hoặctruyền tải bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, tàiliệu quảng cáo, "thư rác", "chuỗi chữ cái", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc bấtkỳ hình thức quảng cáo nào khác, ngoại trừ những quảng cáo như vậy hoặccác tài liệu quảng cáo được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng vănbản;

e) tải lên, đăng bài, gửi email hoặc truyền tảibất kỳ Nội dung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặcchương trình máy tính nào khác có thể làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chếchức năng của Trang web và / hoặc phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặcthiết bị viễn thông cấu thành chúng;

f) can thiệphoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc thông qua kết nối mạng màDịch vụ được cung cấp, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chínhsách hoặc quy định nào của các mạng đó;

g) thu thậphoặc lưu trữ thông tin mang tính chất cá nhân về những Người dùngkhác.

Bạn phải chấp nhận rằng Trang web này không cóbất kỳ nghĩa vụ nào đối với việc sàng lọc trước Nội dung, nhưng Trang webnày có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình đểtừ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ. Không giới hạnquyền như đã nói, Trang web này có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào mà theo ýkiến của mình là vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc theo ý kiến của mìnhlà bị phản đối.

6. Liên kết và Quảngcáo

a) Chúng tôi chưa xem xét tấtcả các trang được liên kết với Trang này và không chịu trách nhiệm về nộidung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang nào ngoài trang này hoặc bất kỳtrang nào khác được liên kết với Trang này (bao gồm không giới hạn cáctrang được liên kết thông qua quảng cáo hoặc thông qua bất kỳ công cụ tìmkiếm nào).

b) Một số liên kết xuất hiện trên Trang web đượctạo tự động và có thể gây khó chịu hoặc không thích hợp cho một số người.Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là chúng tôi xác nhậntrang web được liên kết và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kếtđó.

7. Rủi ro khi sử dụng trangweb

a) Bạn tự chịu rủi ro khi sửdụng Trang web. Bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sửdụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm cả việc phụ thuộc vào tính chính xác,hoàn chỉnh hoặc hữu ích của bất kỳ Nội dung nào. Đặc biệt, khi thông tinliên quan đến công ty, đầu tư hoặc chứng khoán được cung cấp trên hoặc quaTrang web, thông tin đó chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bạn nêntìm kiếm lời khuyên độc lập cho riêng mình với sự tôn trọng bất kỳ Nộidung nào.

b) Chúng tôi cố gắng cung cấp một Trang web tiệnlợi và nhiều chức năng, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng Nội dung sẽkhông có lỗi hoặc Trang web hoặc máy chủ vận hành Trang web đó không có virút hoặc các thành phần có hại khác.

c) Mặc dùchúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để duy trì Nội dung, nhưng chúng tôi khôngcam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc bảo trì cho Nội dung. Chúng tôikhuyến khích bạn giữ lại các bản sao lưu của Nội dung bạn Đăng lên, duytrì hoặc sử dụng với Trang web.

d) Nếu việc sửdụng Trang web của bạn dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản,vật liệu, thiết bị hoặc dữ liệu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vềcác chi phí đó.

e) Không giới hạn các điềukhoản trên, mọi thứ trên Trang web được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và"sẵn có" mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào,hoặc bao gồm thể hiện hoặc bao hàm, nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảmngụ ý nào về thể chất cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Chúngtôi loại trừ tất cả các đại diện và bảo đảm trong phạm vi tối đa cho phéptheo bất kỳ luật hiện hành nào.

f) Nếu quyềnhạn không cho phép việc loại trừ các bảo đảm ngụ ý theo khoản (e) nhưngcho phép các giới hạn ở một mức độ tối đa nhất định thì chúng tôi giới hạncác bảo đảm của mình trong phạm vi đó.

8. Giới hạn tráchnhiệm

a) Trong phạm vi được phápluật cho phép, không bên nào, kể cả Công ty, tham gia vào việc tạo, sảnxuất hoặc cung cấp Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào sẽ chịu trách nhiệmpháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặcgián tiếp, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cảhoặc cơ hội hoặc mất đi khoản tiết kiệm dự kiến do bạn truy cập, sử dụnghoặc không thể sử dụng Trang web và Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành,hợp đồng, sai phạm, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và cóhay không chúng tôi biết về khả năng xảy ra thiệt hại nhưvậy.

b) Nếu quyền hạn không cho phép loại trừ hoặcgiới hạn trách nhiệm theo quy định tại khoản (a) nhưng cho phép giới hạn ởmột mức độ tối đa nhất định thì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đượcgiới hạn trong phạm vi đó.

9.Huỷ bỏ

a) Khi bạn được yêu cầu đăngký với chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký đó bất kỳ lúc nào bằng cách thôngbáo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể hủy đăng ký của bạn nếu bạn không truycập Trang web trong một khoảng thời gian dài, hoặc nếu chúng tôi tin thựctế rằng bạn đã vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, hành động không phù hợpvới văn bản hoặc tinh thần của thỏa thuận này hoặc đã vi phạm quyền củachúng tôi hoặc của những bên khác.

b) Các quyđịnh của Điều khoản và Điều kiện này có tên "Việc sử dụng Trang web là rủiro của bạn", "Giới hạn trách nhiệm" và "Quy định chung" sẽ có hiệu lực saukhi bạn hủy đăng ký hoặc chấm dứt thỏa thuận này.

10.Thông báo

a) Chúng tôi sẽ đưa cho bạnbất kỳ thông báo cần thiết nào bằng cách đăng chúng trên Trang web. Bạnđồng ý:

i. để kiểm tra thông báo trên Trang web;và

ii. rằng bạn sẽ được coi là đã nhận được thôngbáo khi nó được đưa cho bạn bằng cách đăng trên Trangweb.

11. Quy địnhchung

a) Nếu bất kỳ phần nào củathỏa thuận này được coi là không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽcó hiệu lực ở mức cao nhất có thể và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầyđủ. Luật pháp Hồng Kông sẽ điều chỉnh thỏa thuận này. Bạn không thể hủy bỏquyền duy nhất của tòa án Hồng Kông. Luật pháp Hồng Kông sẽ điều chỉnhthỏa thuận này. Bạn không thể hủy bỏ quyền duy nhất của tòa án HồngKông.

b) Bạn đồng ý để bảo vệ, bồi thường và giữ chúngtôi, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi vô hại vàchống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, bao gồm không giớihạn các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, cáo buộc hoặc kết quả từ việcbạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung hoặc việc bạn vi phạm thỏa thuậnnày.


Nội dung bao gồm những thứ mà bạn cóthể thấy, đọc, nghe, tải xuống hoặc truy cập trên hoặc qua Trang web (baogồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn, tệp, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, ảnhchụp, hình minh họa, văn bản và các tài liệu khác).

12. Chínhsách

a) Dữ liệu cá nhân của bạn cóthể được Công ty xử lý do việc bạn sử dụng Trang web (ví dụ: khi bạn đăngký với Trang web). Khi điều này xảy ra, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theoluật bảo vệ dữ liệu hiện hành và chính sách bảo mật của Côngty.

Điều khoản sử dụng này được viết bằng tiếng Anh.Trong phạm vi phiên bản đã dịch xung đột với Chính sách này, phiên bảntiếng Anh sẽ được ưu tiên.