Báo cáo Chính sách Bảo mật và Báo cáo Thu thập Thông tin Cánhân

Báo cáo Chính sách Bảo mật và Báo cáo Thu thập Thông tin Cánhân

1. Tổngquan

Chính sáchbảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách Công ty TNHHLee Kum Kee (Châu Âu) (được gọi trong chính sách bảo mật này là “chúngtôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) thu thập và xử lý dữ liệu cá nhâncủa bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảomật này được ban hành để bao đảm cho các hoạt động của chúng tôi ở Liênminh Châu Âu (bao gồm cả nơi chúng tôi đang bán sản phẩm cho các cá nhân ởEU).

Công ty TNHH Lee Kum Kee(châu Âu) có trụ sở tại Vương quốc Anh và là nơi chịu trách nhiệm kiểmsoát về trang web này. Công ty TNHH Lee Kum Kee (châu Âu) là một phần củaTập đoàn Lee Kum Kee. Nếu mối quan hệ của chúng tôi với Tập đoàn có liênquan đến quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã cung cấp thông tin về điềunày trong các phần bên dưới (xem phần Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn vàChuyển Thông tin của Bạn).

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mậtthông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thuthập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và bạn có quyền gì đốivới việc sử dụng thông tin của mình.

Phiên bản này được cập nhật lần cuối vào ngày 16tháng 5 năm 2018 và bạn có thể nhận các phiên bản cũ bằng cách liên hệ vớichúng tôi.

2. Mục đích của Chính sáchnày

Đồng thớivới nghĩa vụ của chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu Châu Âu, chính sáchbảo mật này quy định cách chúng tôi sẽ thu thập, lưu giữ và sử dụng thôngtin cá nhân của bạn khi chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu liên quan đếnthông tin cá nhân của bạn. Cụ thể, trong bảng ở phần “Cách chúng tôi thuthập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn” bên dưới chỉ rõ các mục đích màchúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn như một người kiểm soátdữ liệu. Khi chúng tôi đề cập đến “bạn” và “của bạn” trong chính sách bảomật này, chúng tôi đang nói chuyện với cá nhân có thông tin cá nhân màchúng tôi sử dụng như người kiểm soát dữ liệu.

3.Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Dữ liệu cá nhân, hoặc thôngtin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đóngười đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bịxóa (dữ liệu ẩn danh).

Vớimục đích thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi, bao gồm đăng ký vàquản trị trang web của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liênquan (bao gồm cả các dịch vụ trực tuyến có liên quan), chúng tôi có thểthu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau màchúng tôi đã nhóm lại với nhau như sau:

● Dữ liệu Nhận dạng bao gồm họ tên, tên ngườidùng hoặc định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, ngày sinh vàgiới tính. 

● Dữ liệuLiên hệ bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và sốđiện thoại. 

● Dữliệu Tài chính bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng và thẻ thanhtoán. 

● TDữ liệuGiao dịch bao gồm các chi tiết về các khoản thanh toán đến và đi từ bạncũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua từchúng tôi. 

● Dữ liệuKỹ thuật bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu đăng nhập của bạn, phiên bản và loạitrình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, phiên bản và loại trình cắm củatrình duyệt, hệ điều hành và diễn đàn cũng như công nghệ khác trên cácthiết bị mà bạn sử dụng để truy cập trang webnày. 

● Dữ liệu Hồ sơbao gồm tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, các giao dịch hoặc đơn đặt hàngcủa bạn, đam mê, sở thích, câu trả lời phản hồi và khảo sát, Học vấn vànghề nghiệp; Sở thích và hoạt động giải trí; Các sản phẩm và dịch vụ liênquan khác đã đăng ký; và Gia đình và nhân khẩu học hộ giađình. 

● Dữ liệusử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịchvụ của chúng tôi. 

● Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông bao gồm các sở thích của bạntrong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và bên thứ ba và các sở thích giaotiếp của bạn.

Trường hợp chúngtôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản củahợp đồng mà chúng tôi có với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi đượcyêu cầu, thì chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng này mà chúngta có hay đang cố gắng giao kết với bạn (ví dụ, để cung cấp cho bạn hànghóa hoặc dịch vụ). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy sảnphẩm hoặc dịch vụ mà bạn có của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo chobạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm đó.

4.Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thếnào?

Chúng tôisử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn hay về bạnbao gồm:

● Tương tác trựctiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Liên hệ và Dữ liệu Tàichính của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôiqua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc cách khác. Điều này bao gồm dữliệu cá nhân mà bạn cung cấp khibạn:  

• ađặt các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

• sđăng kýcác dịch vụ hoặc ấn phẩm của chúng tôi;

• yêu cầu tiếp thịđược gửi cho bạn;

• tham gia một cuộc thi, quảng cáo hoặc khảo sát; hoặclà or

•cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi.

● Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạntương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thậpDữ liệu Kỹ thuật về thiết bị, các hành động và mẫu duyệt web. Chúng tôithu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ vàcác công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được Dữ liệu kỹthuật về bạn nếu bạn truy cập các trang web khác sử dụng cookie của chúngtôi. 

● Các bên thứ bahoặc các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân vềbạn từ các bên thứ ba khác nhau như được nêu dướiđây: 

• Dữliệu kỹ thuật từ các bên sau:  

ο các nhà cung cấp phân tích nhưGoogle Analytics có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu; 

οcác mạng quảng cáo như Google AdWords có trụ sở bên ngoài Liên minh ChâuÂu; và  

ο các nhà cung cấp thông tin tìm kiếm như Google,Bing, Yahoo có trụ sở bên ngoài EU. 

• Dữ liệu liên hệ, tài chính và giaodịch từ các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giaohàng. 

•Dữ liệu Danh tính và Liên hệ từ các nhà môi giới hoặc người tổng hợp dữliệu. 

•Dữ liệu danh tính và liên hệ từ các nguồn công khai [chẳng hạn như Cơ quancông ty và Cơ quan đăng ký bầu cử có trụ sở bên trong Liên minh ChâuÂu].

● Trong trường hợp chúngtôi là người kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân của bạn, luật bảovệ dữ liệu của Châu Âu yêu cầu chúng tôi phải rõ ràng về mục đích mà chúngtôi đang xử lý thông tin cá nhân đó và cơ sở hợp pháp của chúng tôi để làmnhư vậy.  

5. Tại sao chúng tôisử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi đã trình bày dưới dạng bảng dưới đây,mô tả về tất cả các cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạnvà chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý nào để làm như vậy. Chúng tôi cũng đãxác định những lợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì cho thích hợp.

Lưu ý rằng chúng tôi có thểxử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều hơn một cơ sở hợp pháp tùy thuộcvào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòngliên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụthể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong đónhiều cơ sở đã được nêu trong bảng dưới đây.

Mục đích / Hoạtđộng

Loại dữliệu 

Cơ sởhợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở của lợi ích hợppháp

Để đăngký bạn làm khách hàng mới

(a) Danh tính
(b)Liên hệ

Nhiệm vụ của hợp đồng vớibạn

Để xử lý và giao đơn đặt hàngcủa bạn bao gồm:

(a) Quản lý các khoản thanh toán, phí và lệ phí
(b) Thu thập và thu hồi tiền nợ cho chúngtôi

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Tài chính
(d) Giao dịch
(e) Tiếp thị và Truyềnthông

(a) Nhiệm vụ của hợp đồng với bạn
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để thu hồi cáckhoản nợ đến hạn cho chúng tôi)

Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, baogồm:

(a) Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với cácđiều khoản hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi
(b) Yêu cầu bạn để lại đánh giá hoặc thực hiện một cuộc khảosát

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Tiếp thị và Truyền thông

(a) Nhiệmvụ của hợp đồng với bạn
(b) Cần thiết để tuân thủnghĩa vụ pháp lý
(c) Cần thiết cho lợi ích hợp phápcủa chúng tôi (để cập nhật hồ sơ và nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sảnphẩm / dịch vụ của chúng tôi)

Để cho phép bạn tham gia rút thăm giải thưởng, cuộc thi hoặchoàn thành một cuộc khảo sát

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Sử dụng
(e) Tiếp thị và Truyềnthông

(a) Nhiệm vụ của hợp đồng với bạn
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để nghiêncứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi, để pháttriển chúng và phát triển doanh nghiệp của chúngtôi)

Để quản lý và bảo vệ doanhnghiệp của chúng tôi và trang web này (bao gồm khắc phục sự cố, phân tíchdữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữliệu)

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kỹthuật

(a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp củachúng tôi (để điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quảntrị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận và trong bối cảnh tổ chứclại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc nhóm)
(b) Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Để cung cấp nội dung trang web và quảng cáo cóliên quan tới bạn và đo lường hoặc hiểu được hiệu quả của quảng cáo màchúng tôi phục vụ cho bạn

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Sủ dụng
(e) Tiếp thị và Truyềnthông
(f) Kỹ thuật

Cần thiết cho lợiích hợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi, để phát triển chúng, để phát triển kinh doanh vàđể thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi

Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web,sản phẩm / dịch vụ, tiếp thị, quan hệ khách hàng và trải nghiệm của chúngtôi

(a) Kỹ thuật
(b) Cáchdùng

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đểxác định loại khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữcho trang web của chúng tôi được cập nhật và xác đáng, để phát triển kinhdoanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúngtôi)

Để đưa ra đề xuất và kiến nghịcho bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quantâm

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kĩ thuật
(d) Cách dùng
(e) Hồsơ

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đểphát triển sản phẩm / dịch vụ và phát triển kinh doanh của chúngtôi)

 

6.Tiếp thị bởi chúng tôi và các bên thứba

Chúng tôimuốn cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng thông tin cánhân nhất định, đặc biệt là về tiếp thị và quảngcáo.

Chúng tôi có thể sử dụngDữ liệu về Danh tính, Liên hệ, Kỹ thuật, Cách dùng và Hồ sơ của bạn đểhình thành một cái nhìn về những gì chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể muốnhoặc cần, hoặc những gì bạn có thể quan tâm. Đây là cách chúng tôi quyếtđịnh sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi nào có thể phù hợp vớibạn.

Bạn sẽ nhận được thôngtin tiếp thị từ chúng tôi khi bạn đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúngtôi với tư cách là một khách hàng cá nhân hoặc nếu bạn đã yêu cầu thôngtin từ chúng tôi và trong mỗi trường hợp, bạn đã không chọn không nhậnthông tin tiếp thị đó.

Bạn cóthể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho bạn bất kỳ lúc nàobằng cách hủy đăng ký nhận mỗi email được gửi cho bạn như một phần củachiến dịch và bằng cách đăng nhập vào trang web và chọn hoặc bỏ chọn cáchộp có liên quan để điều chỉnh tùy chọn tiếp thị củabạn.

7. Lưu trữ dữ liệu cánhân

Chúng tôisẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để thực hiệncác mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêucầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cánhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cánhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệucá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vàliệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiệnkhác và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Theo luật, chúng tôi phải giữ thông tin cơ bản vềkhách hàng của mình (bao gồm Dữ liệu liên hệ, Danh tính, Tài chính và Giaodịch) trong sáu năm sau khi họ không còn là khách hàng vì mục đích thuế vàpháp lý.

Trong một số trườnghợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: xem trong Quyền bảovệ dữ liệu của bạn để biết thêm thông tin.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danhthông tin cá nhân của bạn (để nó không còn được liên kết với bạn nữa) chomục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trường hợp đó, chúng tôi có thểsử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm chobạn.

8. Tiết lộ Dữ liệu Cánhân

Chúng tôicó thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên được nêu dưới đây đểcho phép chúng tôi thực hiện các hoạt động được chỉ định trong bảngtrên:

● Mọi công ty con, côngty mẹ, công ty liên kết, hoặc chi nhánh hoặc công ty được kiểm soát hoặcdưới sự kiểm soát chung của Tập đoàn Lee KumKee; 

● Bất kỳ cá nhânhoặc công ty nào đang hoạt động hoặc đại diện cho Công ty, hoặc cùng vớiCông ty, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhàcung cấp dịch vụ lưu trữ, quảng cáo vàemail; 

● Bất kỳbên nào theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: nếu chúngtôi được tống đạt lệnh tòa yêu cầu một số thông tin khách hàng nhất địnhthì chúng tôi cần tiết lộ thông tin cho viên chức được bổ nhiệm hợp lệ củatòa án hoặc những người khác như lệnh tòa.

Ngoài ra, nếu chúng tôi chọn để bán, chuyểnnhượng hoặc hợp nhất các bộ phận của doanh nghiệp hoặc tài sản của mìnhhoặc nếu chúng tôi tìm cách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc hợp nhấtvới chúng, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn vớinhững doanh nghiệp khác đó. Nếu thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúngtôi, thì chủ sở hữu mới có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cáchtương tự như được quy định trong chính sách bảo mậtnày.

Chúng tôi yêu cầu tất cảcác bên thứ ba tôn trọng bảo mật thông tin cá nhân của bạn và xử lý thôngtin đó theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cungcấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đíchriêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho cácmục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

9.Chuyển thông tin của bạn

Tập đoàn Lee Kum Kee là một tổ chức toàn cầu.Thông tin cá nhân được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại các khu vực pháplý quốc tế khác nhau và thông tin cá nhân có thể được xử lý bên ngoài Khuvực Kinh tế Châu Âu.

Bất cứ khinào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi khu vực kinh tế châuÂu, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được dành cho dữ liệu đó bằngcách đảm bảo thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệsau:

● Chúng tôi sẽ chỉ chuyểndữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia đã được Ủy ban Châu Âu coi làcung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân. Để biết thêm chitiết, hãy xemỦy ban Châu Âu: Tính đầyđủ của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân ở các nước không thuộc Liên minh ChâuÂu

● Khi chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định,chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phêduyệt rằng sự bảo vệ dữ liệu cá nhân như nhau ở Châu Âu. Để biết thêm chitiết, hãy xemỦy ban châu Âu: hợp đồngmẫu cho việc chuyển giao dữ liệu cá nhân sang các nước thứba.  

● Khi chúng tôi sử dụng các nhàcung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếuhọ là một phần của chính sách bảo vệ quyền riêng tư rằng yêu cầu họ cungcấp sự bảo vệ tương tự đối với dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Âuvà Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, hãy xemỦy ban Châu Âu: Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minhchâu Âu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạnmuốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể được chúng tôi sử dụng khichuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Hiệp định Khu vực Kinh tế ChâuÂu.

10. Bảo mật dữ liệu cánhân

Chúng tôiđã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn dữ liệu cá nhâncủa bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép,bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vàodữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và cácbên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân củabạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảomật.

Chúng tôi đã thực hiệncác thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ nàovà sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạmmà chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý.

11.Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có cácquyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.Điều này có thể bao gồm các quyền sau:

● Yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân củabạn (thường được gọi là "yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu"). Điều này chophép bạn nhận được bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn vàkiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý thông tin đó một cách hợp pháp haykhông. 

● Yêu cầuchỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này cho phép bạnchỉnh sửa mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi nắmgiữ về bạn. 

● Yêucầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôixóa hoặc bỏ thông tin cá nhân mà không có lý do chính đáng để chúng tôitiếp tục xử lý thông tin đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặcbỏ thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện quyền phản đối xử lý củamình (xem bên dưới). 

● Đối tượng xử lý thông tin cá nhân của bạn.  Quyền nàyáp dụng khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình (hoặc của bên thứba) và một số thứ về tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối xửlý trên căn cứ này. Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi đang xử lýthông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trựctiếp. 

● Yêu cầuhạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầuchúng tôi tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như nếu bạnmuốn chúng tôi xác định tính chính xác của thông tin đó hoặc lý do xử lýthông tin đó. 

● Yêucầu chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một bên khác (được gọi là “quyềncó thể di chuyển dữ liệu”).. 

● Rút lại sự đồng ý. Quyền này chỉ áp dụng nếuchúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn để xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nàocủa bạn. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quátrình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý củamình. 

Nếu bạnmuốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệeurope.enquiry@LKK.com.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập thông tincá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúngtôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là khôngcó cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chốithực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợpnày.

Chúng tôi có thể cần yêucầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạnvà đảm bảo quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳquyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằngthông tin cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyềnnhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấpthêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để tăng tốc độ phản hồi củachúng tôi.

Chúng tôi cố gắngđáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi, chúngtôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạp hoặcbạn đã thực hiện một vài yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thôngbáo và cập nhật cho bạn.

12.Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêngtư

Chúng tôicó quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiệncác thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này, Chính sách Bảo mật được cậpnhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi một cách kịp thời và nếuchúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ làm nổi bậtthông báo đó.

Chính sách nàyđược viết bằng tiếng Anh. Trong phạm vi phiên bản đã dịch xung đột vớiChính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưutiên.

13. Liênlạc

Nếu bạn cóbất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nàođể thực hiện các quyền hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm bảo mậtcủa chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu bêndưới.

Chi tiết liênhệ
Tên đầy đủ của pháp nhân: Côngty TNHH Lee Kum Kee (Châu Âu)
Địa chỉ email: 
Địa chỉ vùng: 3 Harbour Exchange Square ở London E14 9GE, Vương QuốcAnh
Số điện thoại: +44 (0) 2070687888

Hướng dẫn thêm vềcác quyền của bạn có sẵn từ Văn phòng Ủy viên Thông tin (https://.ico.org.uk/). Bạn có quyềnkhiếu nại với văn phòng giám sát của Vương quốc Anh về bảo vệ dữ liệu, Vănphòng Ủy viên Thông tin tại https://ico.org.uk/concerns/ nếu bạn tin rằngdữ liệu của mình đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giácao cơ hội giải quyết các mối quan tâm của bạn trước khi bạn tiếp cận ICO,vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu..

Ngoài ra, nếu bạn không sống ở Vương quốc Anh, bạn có thể liênhệ với ICO hoặc cơ quan giám sát về các vấn đề bảo vệ dữ liệu ở quốc giamà bạn sinh sống, thông tin chi tiết bạn có thể nhận được từ chúng tôi tạichi tiết liên hệ nêu trên.