Authentic Asian Sauces

Về Lee Kum Kee - Biểu tượng thương hiệu

Về Lee Kum Kee

Biểu tượng thương hiệu

Corporate Logo

Năm 1988, Lee Kum Kee tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và thông qua một logo mới của công ty. Cây cầu màu đỏ thể hiện văn hóa Trung Quốc và tượng trưng cho tầm nhìn của công ty nhằm tạo ra sự giao lưu văn hóa ẩm thực giữa phương Đông và phương Tây, trong khi dòng chữ màu tím độc đáo tượng trưng cho "Tinh thần kinh doanh liên tục" của chúng tôi.

Biểu trưng lịch sử của chúng tôi (1960s-1987)

The historical logo used by Lee Kum Kee from 1960s to 1987