Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Các điều khoản và điềukiện

"Chúngtôi" hoặc "chúng tôi" có nghĩa là bất kỳ công ty con, chi nhánh và công tyliên kết nào của Lee Kum Kee (sau đây được gọi chung là "Công ty"). Vuilòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này vì chúng áp dụng cho việc bạn sửdụng trang Internet này (Trang web). Bằng cách sử dụng Trang web này, bạnđồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi có thể sửađổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăngnày. Các điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng đượcđăng.

2. Đăng ký

a) Bạncó thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi để truy cập các phần nhất địnhcủa Trang web (Cổng thông tin con). Nơi bạn được yêu cầu đăngký:

i. bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăngký chính xác, đầy đủ và mới nhất; và

ii. bạn phải bảovệ bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn;và

iii. bạn cho phép chúng tôi giả định rằng bất kỳngười nào sử dụng Trang web với tên người dùng và mật khẩu của bạn đều làbạn hoặc được ủy quyền hành động thay bạn.

b. Bạn thừanhận rằng việc bạn sử dụng một số Cổng phụ có thể bị điều chỉnh bởi cácđiều khoản và điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thôngbáo tương ứng và các điều khoản và điều kiện bổ sungđó:

i. sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Cổng phụ như vậyngoài các Điều khoản Sử dụng này; và

ii. sẽ chiếm ưuthế so với các Điều khoản Sử dụng này trong trường hợp có bất kỳ sự mâuthuẫn nào.

3. Dịchvụ 

a) Bạn xác nhậnrằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không cầnthông báo:

i. thay đổi Trang web hoặc bấtkỳ phần nào của Trang web (bao gồm bất kỳ Cổng phụ nào mà bạn được yêu cầuđăng ký); 

ii. sửa đổi hoặc ngừng Trang webnày, bất kỳ phần nào của Trang web và các dịch vụ có sẵn trên đó mà khôngcần thông báo.

4. Nội dung trangweb

a)  Bạn thừa nhận rằngNội dung trên Trang web tuân theo bản quyền và có thể là các quyền sở hữutrí tuệ khác (Quyền sở hữu trí tuệ). Trừ khi bạn được pháp luật cho phéprõ ràng, bạn không được tự mình tham gia hoặc cho phép bất kỳ người nàokhác, để:

i. bán, tái sản xuất, phân phối,sửa đổi, hiển thị, trình diễn công khai, chuẩn bị các tác phẩm phái sinhdựa trên, đăng lại hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào theo bất kỳ cách nàocho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ýtrước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc là

ii. sử dụngbất kỳ Nội dung nào trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trườngmáy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào; or

iii. thiết kếtrái ngược bất kỳ Nội dung nào bao gồm phần mềm có thể tải xuống;or

iv. nếu không thì vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ củabất kỳ người nào trong việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dungnào.

b) Bạn không thực hiện điều gì trên hoặc liên quanđến Trang web sẽ chuyển giao bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn hoặccấp phép cho bạn thực hiện bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào trừ khi điềunày được tuyên bố rõ ràng.

5. Bạn cam kết không sử dụng trangweb để:

a) tải lên, đăng, gửi email, đềnghị hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền (độc quyền,hợp đồng hoặc ủy thác) để truyền tải hoặc bất hợp pháp, có hại, đe dọa,lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng hoặc có thể bị phản đốikhác;

b) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bằngcách truyền tải mọi Nội dung giả mạo hoặc thao túng thông qua việc sử dụngbất kỳ Dịch vụ nào;

c) tải lên, đăng, gửi email,chào hàng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu độcquyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm nhưng không giới hạn, bằngsáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền của bất kỳ bênnào;

d) tải lên, đăng, gửi email, chào hàng hoặc truyềnbất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại,"thư rác", "thư rác", "thư dây chuyền", "sơ đồ kim tự tháp" hoặc bất kỳhình thức mời chào nào khác, ngoại trừ các tài liệu quảng cáo hoặc khuyếnmại như vậy được chúng tôi ủy quyền rõ ràng bằng vănbản;

e) tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ Nộidung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chươngtrình nào khác có thể làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng củaTrang web và / hoặc phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễnthông cấu thành chúng;

f) can thiệp hoặc làm gián đoạnDịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng thông qua các Dịch vụ được cung cấp, hoặckhông tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào củacác mạng đó;

g) thu thập hoặc lưu trữ thôngtin nhận dạng cá nhân về những Người dùng khác.

Bạnthừa nhận rằng Trang web này không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với việcsàng lọc trước Nội dung, nhưng Trang web này có quyền (nhưng không phảinghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để từ chối hoặc xóa bất kỳ Nộidung nào có sẵn qua Dịch vụ. Không giới hạn quyền đã nói, Trang web này cóquyền xóa bất kỳ Nội dung nào, theo ý kiến của mình, vi phạm Điều khoản vàĐiều kiện hoặc những điều khác, theo ý kiến của mình, có thể bị phảnđối.

6. Liên kết và Quảngcáo

a) Chúng tôi chưa xem xét tất cảcác trang được liên kết với Trang này và không chịu trách nhiệm về nộidung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang nào ngoài trang hoặc bất kỳtrang nào khác được liên kết với Trang này (bao gồm nhưng không giới hạncác trang được liên kết thông qua quảng cáo hoặc thông qua bất kỳ công cụtìm kiếm nào).

b) Một số liên kết xuất hiệntrên Trang web được tạo tự động và có thể gây khó chịu hoặc không thíchhợp cho một số người. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa làchúng tôi xác nhận trang web được liên kết và bạn tự chịu rủi ro khi sửdụng các liên kết.

7. Việc sử dụng trang web có rủi roriêng của bạn

a) Bạn sử dụngTrang web với rủi ro của bạn. Bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liênquan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm cả việc phụ thuộc vàotính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ Nội dung nào. Đặc biệt, khithông tin liên quan đến công ty, đầu tư hoặc chứng khoán được cung cấptrên hoặc qua Trang web, thông tin đó chỉ được cung cấp cho mục đích thôngtin. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập của riêng mình đối với bất kỳ Nộidung nào.

b) Chúng tôi cố gắng cung cấpmột Trang web tiện lợi và hoạt động, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằngNội dung sẽ không có lỗi hoặc Trang web hoặc máy chủ vận hành nó không cóvi-rút hoặc các thành phần có hại khác.

c) Mặc dù chúngtôi sẽ nỗ lực hợp lý để duy trì Nội dung, nhưng chúng tôi không cam kếtcung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc bảo trì cho Nội dung. Chúng tôi khuyến khíchbạn giữ lại các bản sao lưu của Nội dung bạn Đăng lên, duy trì hoặc sửdụng với Trang web.

d) Nếu việc sử dụng Trang webcủa bạn dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản, vật liệu, thiếtbị hoặc dữ liệu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các chi phíđó.

e) Không giới hạn các quy định trên, mọi thứ trênTrang web được cung cấp cho bạn "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảohành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện hoặc ngụ ý,bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính phù hợpđối với mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Chúng tôi loại trừ tất cả cáctuyên bố và bảo đảm trong phạm vi tối đa cho phép theo bất kỳ luật hiệnhành nào.

f) Nếu một cơ quan tài phánkhông cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý theo đoạn (e) nhưng cho phép cácgiới hạn ở mức tối đa nhất định thì chúng tôi giới hạn các bảo đảm củamình trong phạm vi đó.

8. Giới hạn tráchnhiệm

a) Trong phạm vi được pháp luậtcho phép, không bên nào, kể cả Công ty, tham gia vào việc tạo, sản xuấthoặc cung cấp Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào sẽ chịu trách nhiệm pháplý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc giántiếp, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cả hoặccơ hội hoặc mất đi khoản tiết kiệm dự kiến do bạn truy cập, sử dụng hoặckhông thể sử dụng Trang web và Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành, hợpđồng, sai phạm, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và có haykhông chúng tôi biết về khả năng thiệt hại như vậy.

b) Nếumột cơ quan tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệmtheo khoản (a) nhưng cho phép giới hạn ở một mức độ tối đa nhất định thìtrách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn trong phạm viđó.

9. Huỷ bỏ

a) Khibạn được yêu cầu đăng ký với chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký đó bất kỳlúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi có thể hủy đăng kýcủa bạn nếu bạn không truy cập Trang web trong một khoảng thời gian dài,hoặc nếu chúng tôi tin hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ luật hiện hànhnào, hành động không nhất quán với văn bản hoặc tinh thần của thỏa thuậnnày, hoặc đã vi phạm quyền của chúng tôi hoặc những quyền của một bênkhác.

b) Các quy định của Điều khoản và Điều kiện này cótên "Việc sử dụng Trang web là rủi ro của bạn", "Giới hạn trách nhiệm" và"Điều khoản chung" sẽ vẫn có hiệu lực sau khi bạn hủy đăng ký hoặc chấmdứt thỏa thuận này.

10. Thôngbáo

a) Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạnbất kỳ thông báo cần thiết nào bằng cách đăng chúng trên Trang web. Bạnđồng ý:

i. để kiểm tra Trang web cho các thông báo;và

ii. rằng bạn sẽ được xem là đã nhận được thông báokhi nó được cung cấp cho bạn bằng cách đăng trên Trangweb.

11. Các quy địnhchung

a) Nếu bất kỳ phần nào của thỏathuận này được coi là không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ cóhiệu lực ở mức độ cao nhất có thể và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầyđủ. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hồng Kông. Bạn khôngthể hủy bỏ quyền tài phán duy nhất của tòa án HồngKông.

b) Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổnhại cho chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúngtôi, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, baogồm nhưng không giới hạn các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, cáo buộchoặc kết quả từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Nội dung hoặc việc bạn viphạm thỏa thuận này.


Nội dung bao gồmnhững thứ mà bạn có thể thấy, đọc, nghe, tải xuống hoặc truy cập trên hoặcqua Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở tin nhắn, tệp, dữ liệu, phầnmềm, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, văn bản và các tài liệu khác).

12. Riêng tư

a) Dữliệu cá nhân của bạn có thể được Công ty xử lý do bạn sử dụng Trang web(ví dụ: khi bạn đăng ký với Trang web). Khi điều này xảy ra, dữ liệu củabạn sẽ được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Côngty’s Chính sách bảo mật.

Điều khoản sử dụngnày được viết bằng tiếng Anh. Trong phạm vi phiên bản đã dịch trái vớiChính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưutiên.