Báo cáo Chính sách Bảo mật và Báo cáo Thu thập Thông tin Cánhân

Báo cáo Chính sách Bảo mật và Báo cáo Thu thập Thông tin Cánhân

1.General

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tinvề cách Lee Kum Kee (Europe) Ltd. (được gọi trong chính sách bảo mật nàylà “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc“của chúng tôi”) thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân củabạn thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mậtnày được ban hành để bao gồm các hoạt động của chúng tôi tại Liên minhChâu Âu (bao gồm cả nơi chúng tôi đang bán sản phẩm cho các cá nhân ở Liênminh Châu Âu).

Lee Kum Kee(Europe) Ltd. có trụ sở tại Vương quốc Anh và là người kiểm soát chịutrách nhiệm về trang web này. Lee Kum Kee (Europe) Ltd. là một phần củaTập đoàn Lee Kum Kee. Trong trường hợp mối quan hệ của chúng tôi với Tậpđoàn có liên quan đến quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã cung cấp thôngtin về điều này trong các phần bên dưới (xem trong Tiết lộ Dữ liệu Cá nhâncủa bạn và Chuyển giao Thông tin của Bạn).

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kếtbảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúngtôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và bạn có quyềngì đối với việc sử dụng thông tin của mình.

Phiên bản này được cập nhật lần cuối vào ngày 16tháng 5 năm 2018 và các phiên bản lịch sử có thể nhận được bằng cách liênhệ với chúng tôi.

2. Mục đích của Chính sáchnày

Phù hợpvới nghĩa vụ của chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, chínhsách bảo mật này quy định cách chúng tôi sẽ thu thập, lưu giữ và sử dụngthông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu liênquan đến thông tin cá nhân của bạn.  Cụ thể là bảng trong phần“Cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân củabạn” bên dưới chỉ rõ các mục đích mà chúng tôi có thể sử dụngthông tin cá nhân của bạn như một người kiểm soát dữ liệu.  Nơichúng tôi tham khảo “bạn” và “củabạn” trong chính sách bảo mật này, chúng tôi đang nói chuyện vớicá nhân có thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng như một người kiểm soátdữ liệu.

3. Các loại dữ liệu cá nhân được thuthập

Dữ liệu cánhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cánhân mà từ đó người đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu màdanh tính đã bị xóa (dữ liệu ẩn danh).

Với mục đích thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi, baogồm đăng ký và quản trị trang web của chúng tôi cũng như các sản phẩm vàdịch vụ liên quan (bao gồm cả các dịch vụ trực tuyến có liên quan), chúngtôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhânkhác nhau mà chúng tôi đã nhóm lại với nhau như sau:

● Dữ liệu nhận dạng bao gồmtên, họ, tên người dùng hoặc định danh tương tự, tình trạng hôn nhân, chứcdanh, ngày sinh và giới tính. 

● Dữ liệu liên hệ bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng,địa chỉ email và số điện thoại. 

● Dữ liệu tài chính bao gồm chi tiết tài khoản ngânhàng và thẻ thanh toán. 

● Dữ liệu giao dịch bao gồm thông tin chi tiết về các khoảnthanh toán đến và từ bạn cũng như các chi tiết khác về sản phẩm và dịch vụbạn đã mua từ chúng tôi. 

● Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữliệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ vàvị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành vànền tảng cũng như công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cậptrang web này. 

● Dữliệu Hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu của bạn, các giao dịch muahoặc đơn đặt hàng do bạn thực hiện, lợi ích, ưu đãi, phản hồi và phản hồikhảo sát của bạn], Học vấn và nghề nghiệp; Sở thích và hoạt động giải trí;Các sản phẩm và dịch vụ liên quan khác đã đăng ký; và Gia đình và nhânkhẩu học hộ gia đình. 

● Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trangweb, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 

● Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông bao gồm các sởthích của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba củachúng tôi và các sở thích giao tiếp của bạn.

Trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhântheo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi có với bạn vàbạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể khôngthực hiện được hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng giao kết với bạn(ví dụ, để cung cấp cho bạn hàng hóa hoặc dịch vụ). Trong trường hợp này,chúng tôi có thể phải hủy sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có với chúng tôinhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thờiđiểm đó.

4. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập nhưthế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệutừ bạn và về bạn bao gồm:

●Các tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Liênhệ và Dữ liệu Tài chính của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liênhệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc cách khác.Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khibạn:  

• đăng ký cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúngtôi;

•đăng ký dịch vụ hoặc ấn phẩm của chúng tôi;

• yêu cầu tiếp thịgửi đến bạn;

• tham gia một cuộc thi, quảng cáo hoặc khảo sát;hoặc

•cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi.

● Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác vớitrang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Kỹthuật về thiết bị, hành động duyệt và các mẫu của bạn. Chúng tôi thu thậpdữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các côngnghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể nhận được Dữ liệu kỹ thuật vềbạn nếu bạn truy cập các trang web khác sử dụng cookie của chúngtôi. 

● Các bên thứba hoặc các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhânvề bạn từ các bên thứ ba khác nhau như được nêu dướiđây: 

• Dữliệu kỹ thuật từ các bên sau: 

ο các nhà cung cấp phân tích như Google Analytics cótrụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu; 

ο mạng quảng cáo, chẳng hạn như GoogleAdWords có trụ sở bên ngoài Liên minh Châu Âu;và 

οcác nhà cung cấp thông tin tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo có trụ sở bênngoài Liên minh Châu Âu. 

• Dữ liệu liên hệ, tài chính và giao dịch từ các nhàcung cấp dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giaohàng. 

• Dữliệu nhận dạng và liên hệ từ các nhà môi giới hoặc tổng hợp dữliệu. 

• Dữliệu Danh tính và Liên hệ từ các nguồn có sẵn công khai [chẳng hạn như Cơquan Công ty và Cơ quan Đăng ký Bầu cử có trụ sở bên trong Liên minh ChâuÂu].

● Trong trường hợp chúngtôi là người kiểm soát dữ liệu đối với thông tin cá nhân của bạn, chúngtôi được luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu yêu cầu phải rõ ràng về mục đíchmà chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân đó và cơ sở hợp pháp của chúngtôi để làm điều đó. 

5. Tại sao chúng tôi sửdụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi đã trình bày dưới đây, dưới dạng bảng, mô tả về tất cảcác cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôidựa vào cơ sở pháp lý nào để làm như vậy. Chúng tôi cũng đã xác định nhữnglợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì khi thích hợp.

Lưu ý rằng chúng tôi có thểxử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều hơn một cơ sở hợp pháp tùy thuộcvào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòngliên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụthể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong đónhiều cơ sở đã được nêu trong bảng dưới đây.

Mục đích / Hoạtđộng

Loại dữliệu 

Cơ sởhợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợppháp

Để đăng kýbạn như khách hàng mới

(a) Danh tính
(b)Liên hệ

Thực hiện hợp đồng với bạn

Để xử lý và giao đơn hàng của bạn baogồm:

(a) Quản lý các khoản thanh toán, phí và lệ phí
(b) Thu và thu hồi số tiền nợ chúngtôi

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Tài chính
(d) Giao dịch
(e) Tiếp thị và Truyềnthông

(a) Thực hiện hợp đồng với bạn
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để thu hồi cáckhoản nợ đến hạn cho chúng tôi)

Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, điều này sẽ baogồm:

(a) Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với cácđiều khoản hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi
(b) Yêu cầu bạn để lại đánh giá hoặc thực hiện một cuộc khảosát

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Tiếp thị và Truyền thông

(a) Thực hiệnhợp đồng với bạn
(b) Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụpháp lý
(c) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúngtôi (để cập nhật hồ sơ của chúng tôi và để nghiên cứu cách khách hàng sửdụng sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi)

Để cho phép bạn tham gia rút thăm giải thưởng, cuộc thi hoặchoàn thành một cuộc khảo sát

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Sử dụng
(e) Tiếp thị và Truyềnthông

(a) Thực hiện hợp đồng với bạn
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứucách khách hàng sử dụng sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi, để phát triểnchúng và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi)

Quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi vàtrang web này (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảotrì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu)

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kỹ thuật

(a) Cần thiết cho lợiích hợp pháp của chúng tôi (để điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, cungcấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận và trongbối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc nhóm)
(b) Cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháplý

Để cung cấp nội dung trang web vàquảng cáo có liên quan cho bạn và đo lường hoặc hiểu được hiệu quả củaquảng cáo mà chúng tôi phục vụ cho bạn

(a) Danhtính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Sử dụng
(e) Tiếp thị và Truyềnthông
(f) Kỹ thuật

Cần thiết cho lợi íchhợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm /dịch vụ của chúng tôi, phát triển chúng, phát triển doanh nghiệp của chúngtôi và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi

Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web,sản phẩm / dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm củachúng tôi

(a) Kỹ thuật
(b) Sửdụng

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đểxác định loại khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữcho trang web của chúng tôi được cập nhật và phù hợp, để phát triển kinhdoanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúngtôi)

Để đưa ra đề xuất và khuyến nghịcho bạn về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quantâm

(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kỹ thuật
(d) Sử dụng
(e) Hồsơ

Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đểphát triển sản phẩm / dịch vụ và phát triển doanh nghiệp của chúngtôi)

 

6.Tiếp thị bởi chúng tôi và các bên thứba

Chúng tôimuốn cung cấp cho bạn các lựa chọn về việc sử dụng thông tin cá nhân nhấtđịnh, đặc biệt là về tiếp thị và quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu về Danh tính, Liênhệ, Kỹ thuật, Sử dụng và Hồ sơ của bạn để hình thành một cái nhìn về nhữnggì chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể muốn hoặc cần, hoặc những gì bạn có thểquan tâm. Đây là cách chúng tôi quyết định sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi nàocó thể phù hợp với bạn.

Bạnsẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi khi bạn đã mua sản phẩm hoặcdịch vụ từ chúng tôi với tư cách là khách hàng cá nhân hoặc nếu bạn đã yêucầu thông tin từ chúng tôi và trong mỗi trường hợp, bạn không chọn khôngnhận thông tin tiếp thị đó.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho bạnbất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận từng email được gửi cho bạn nhưmột phần của chiến dịch và bằng cách đăng nhập vào trang web và chọn hoặcbỏ chọn các hộp có liên quan để điều chỉnh tùy chọn tiếp thị củabạn.

7. Lưu giữ dữ liệu cánhân

Chúng tôisẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để thực hiệncác mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng bất kỳyêu cầu pháp lý, thanh toán hoặc báo cáo nào.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp chodữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm củadữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiếtlộ dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhâncủa bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua cácphương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Theo luật, chúng tôi phải giữ thông tin cơ bản vềkhách hàng của mình (bao gồm Dữ liệu liên hệ, Danh tính, Tài chính và Giaodịch) trong sáu năm sau khi họ không còn là khách hàng vì mục đích thuế vàpháp lý.

Trong một sốtrường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: xem trongQuyền bảo vệ dữ liệu của bạn để biết thêm thôngtin.

Trong một số trường hợp,chúng tôi có thể ẩn danh thông tin cá nhân của bạn (để nó không còn đượcliên kết với bạn nữa) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong trườnghợp đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cầnthông báo thêm cho bạn.

8.Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bênđược nêu dưới đây để cho phép chúng tôi thực hiện các hoạt động được chỉđịnh trong bảng trên:

●Mọi công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc chi nhánh của hoặc côngty được kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung trong Tập đoàn Lee KumKee; 

● Bất kỳ cánhân hoặc công ty nào đang đại diện cho hoặc đại diện cho Công ty, hoặccùng với Công ty, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi baogồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, quảng cáo vàemail; 

● Bất kỳ bênnào theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: nếu chúng tôibị tống đạt lệnh tòa yêu cầu thông tin khách hàng nhất định thì chúng tôicần tiết lộ thông tin cho viên chức được bổ nhiệm hợp lệ của tòa án hoặcnhững người khác theo lệnh tòa án.

Ngoài ra, nếu chúng tôi chọn bán, chuyển nhượng hoặc hợp nhấtcác bộ phận của doanh nghiệp hoặc tài sản của mình hoặc nếu chúng tôi tìmcách mua lại các doanh nghiệp khác hoặc hợp nhất với chúng, chúng tôi cóthể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những doanh nghiệp khác đó.Nếu thay đổi xảy ra với doanh nghiệp của chúng tôi, thì chủ sở hữu mới cóthể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như được quy địnhtrong chính sách bảo mật này.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng bảo mật thôngtin cá nhân của bạn và xử lý thông tin đó theo quy định của pháp luật.Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữliệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lýthông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn củachúng tôi.

9. Chuyển thông tin củabạn

Tập đoànLee Kum Kee là một tổ chức toàn cầu. Thông tin cá nhân được lưu trữ trêncác máy chủ đặt tại các khu vực tài phán quốc tế khác nhau và thông tin cánhân có thể được xử lý bên ngoài Khu vực Kinh tế ChâuÂu.

Bất cứ khi nào chúng tôichuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Khu vực Kinh tế Châu Âu, chúng tôiđảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được dành cho dữ liệu đó bằng cách đảm bảothực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệsau:

● Chúng tôi sẽ chỉchuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia đã được Ủy ban Châu Âu coilà cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân. Để biết thêm chitiết, hãy xemỦy ban châu Âu: Tính đầy đủcủa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân ở các nước không thuộc Liên minh ChâuÂu

●Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thểsử dụng các hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt để cung cấpcho dữ liệu cá nhân sự bảo vệ giống như ở Châu Âu. Để biết thêm chi tiết,hãy xemỦy ban Châu Âu: Các hợp đồng mẫuđể chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứba.  

● Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp cótrụ sở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếu họ là mộtphần của Bảo vệ quyền riêng tư yêu cầu họ cung cấp sự bảo vệ tương tự đốivới dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Âu và Hoa Kỳ. Để biết thêm chitiết, hãy xemỦy ban Châu Âu: Bảo vệ quyềnriêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh ChâuÂu

Vui lòng liên hệvới chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể được chúngtôi sử dụng khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Khu vực Kinh tếChâu Âu.

10. Bảo mật dữ liệu cánhân

Chúng tôiđã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn dữ liệu cá nhân của bạnvô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập trái phép, bị thay đổi hoặctiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhâncủa bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba kháccó nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướngdẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảomật.

Chúng tôi đã thực hiệncác thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân bị nghi ngờ nàovà sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạmmà chúng tôi được yêu cầu thực hiện về mặt pháp lý.

11.Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyềntheo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Điều nàycó thể bao gồm các quyền sau:

● Yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn (thường đượcgọi là "yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu"). Điều này cho phép bạn nhậnđược bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và kiểm tra xemchúng tôi có đang xử lý thông tin đó một cách hợp pháp haykhông. 

● Yêu cầuchỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này cho phép bạnchỉnh sửa mọi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi nắmgiữ về bạn. 

●Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúngtôi xóa hoặc xóa thông tin cá nhân mà không có lý do chính đáng để chúngtôi tiếp tục xử lý thông tin đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóahoặc xóa thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã thực hiện quyền phản đối xửlý của mình (xem bên dưới). 

● Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.  Quyềnnày áp dụng khi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình (hoặc của bênthứ ba) và có điều gì đó về tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phảnđối xử lý trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi đang xửlý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trựctiếp. 

● Yêu cầu hạnchế xử lý thông tin cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúngtôi tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như nếu bạn muốnchúng tôi xác định tính chính xác của thông tin đó hoặc lý do xử lý thôngtin đó. 

● Yêu cầuchuyển thông tin cá nhân của bạn cho một bên khác (được gọi là“quyền có thể di chuyển dữliệu”). 

● Rút lại sự đồng ý. Quyền này chỉ áp dụng nếu chúng tôi dựatrên sự đồng ý của bạn để xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Điềunày sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nàođược thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý củamình. 

Nếu bạn muốnthực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệeurope.enquiry@LKK.com.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cánhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôicó thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không cócơ sở, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chốithực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợpnày.

Chúng tôi có thể cần yêucầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạnvà đảm bảo quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳquyền nào khác của bạn). Đây là một biện pháp bảo mật để đảm bảo rằngthông tin cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyềnnhận nó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn cung cấpthêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn để tăng tốc độ phản hồi củachúng tôi.

Chúng tôi cốgắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Đôi khi,chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu yêu cầu của bạn đặc biệt phức tạphoặc bạn đã thực hiện một số yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽthông báo và cập nhật cho bạn.

12.Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêngtư

Chúng tôicó quyền sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiệncác thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này, Chính sách Bảo mật được cậpnhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi một cách kịp thời và nếuchúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp mộtthông báo nổi bật.

Chính sáchnày được viết bằng tiếng Anh. Trong phạm vi phiên bản đã dịch trái vớiChính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưutiên.

13. Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mậtnày, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền hợp pháp của bạn,vui lòng liên hệ với nhóm bảo mật của chúng tôi bằng cách sử dụng các chitiết được nêu dưới đây.

Chi tiết liênhệ
Tên đầy đủ của pháp nhân: LeeKum Kee (Europe) Ltd.
Địa chỉ email: 
địa chỉ bưu điện: 3 Harbour Exchange Square, London, Vương quốc Anh. E149GE
Số điện thoại: +44 (0) 2070687888

Hướng dẫn thêm về quyềncủa bạn có sẵn từ Ủy viên Thông tin’s Văn phòng (https://.ico.org.uk/).Bạn có quyềnkhiếu nại với Vương quốc Anh’s văn phòng giám sát bảo vệ dữliệu, Ủy viên thông tin’s Văn phòng nơi nếu bạn tin rằng dữ liệucủa bạn đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao cơhội giải quyết các mối quan tâm của bạn trước khi bạn tiếp cận Văn phòngỦy viên Thông tin, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi ngay từ đầu.

Ngoài ra, nếu bạn không có trụ sở tại Vương quốc Anh, bạn có thểliên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin hoặc cơ quan giám sát về các vấnđề bảo vệ dữ liệu ở quốc gia bạn sinh sống, thông tin chi tiết mà bạn cóthể nhận được từ chúng tôi tại các chi tiết liên hệ nêu trên.