Authentic Asian Sauces

- Logo công ty chúng tôi

Logo công ty chúng tôi

Logo công ty

In 1988, Lee Kum Kee đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và thông qua một logo mới của công ty. Cây cầu đỏ thể hiện văn hóa Trung Quốc và tượng trưng cho tầm nhìn của công ty tạo ra sự giao lưu văn hóa ẩm thực giữa phương Đông và phương Tây, trong khi dòng chữ màu tím độc đáo thể hiện "Tinh thần kinh doanh liên tục" của chúng tôi.

Logo lịch sử của chúng tôi (1960-1987)

Logo lịch sử được Lee Kum Kee sử dụng từ những năm�0;A;1960 đến 1987